2 Aralık 2010 Perşembe

Hayata Dair

"İnsanın herkesten çok kendisini sevmesine, gene de kendisinin kendi hakkındaki yargısına başkalarınınkinden daha az değer vermesine sık sık şaşarım."

"Düşmanından intikam almak istiyorsan onun gibi davranma."
"İnsan kendi ruhundan daha sakin ve huzurlu bir sığınak bulamaz."
"Güzel olan bir şey, güzelliğini kendinden alır, kendinden öte bir şey istemez. Onda övgünün payı yoktur, çünkü övgü hiçbir şeyi daha çirkin ya da daha güzel kılmaz."
"Her yeni güne başlarken, kendine şunu anımsat:” Bugün yine , meraklı, nankör, kendini beğenmiş, hilekar, kıskanç ve bencil bir sürü insan çıkacak karşıma. “ Onları bu duruma getiren, iyi ile kötüyü ayırt edemeyecek kadar cahil olmalarıdır.Ama, iyinin doğasının ve onun ne kadar güzel olduğunun, kötünün ve onun ne kadar çirkin olduğunun bilincinde olan ben, kötülüğün kaynağı olan insanın içsel doğasıyla benim doğamın aslında aynı olduğunu biliyorum ( hepimiz kardeş olduğumuzdan değil, hepimiz aynı aklı ve aynı ruh parçasını paylaştığımız için ); öyleyse, alçaltıcı olan bir şeyi kimse bana zorla kabul ettiremeyeceğine göre, bu insanların da hiçbirinin bana zararı dokunamaz."
"İnsanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya onlara doğru göster ya da onlara karşı anlayışlı ol."
"İyi insanın nasıl olması gerektiğini anlatmayı bırak artık; anlattığın insan ol."
"Şu birkaç gerçek dışında her şeyi boş ver ; yalnızca bulunduğumuz anda, şu kısacık zaman diliminde yaşabiliriz; yaşamımızın geri kalan kısmı ya sona ermiş ve çoktan toprağa gömülmüştür ya da henüz bir belirsizlik perdesi arkasında gizlidir. Sürdüğümüz yaşam kısa, yeryüzündeki köşemiz ise küçüktür. Kendileri de kısa bir süre sonra ölecek insanların belleklerinde var olacak bir şöhret ne kadar da cılızdır; ve kendilerini bile bilmeyen, yüzyıllar önce ölmüş olanları ise hiç tanımayan insanların belleklerinde yaşamanın ne değeri olabilir ki?"
"Kaybetmekte olduğun yaşamdan başka bir yaşamın olmadığını unutma.Şimdiki zaman herkes için aynıdır.Ve aslında kaybedilen şey sadece şimdiki zamandır.Hiç kimse geçmişi yada geleceği kaybedemez"
Marcus Aurelius
*Roma İmparatorlarının en büyüklerinden biri olan Marcus Aurelius aynı zamanda önemli bir filozoftu. Hiç kuşkusuz tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük hükümdar filozoflardan biriydi.Kendime Düşünceler'de imparator sadece kendi siyasi görüşlerini değil, zamanlar ötesinde bir evrenselliğe sahip her zaman aynı berraklıkla okunabilecek bir felsefenin hayata bakışını da yansıtmaktadır.Kendime Düşünceler Antik Çağın en önemli felsefe eserleri arasında yer alır....*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder